Παραδοσιακή μουσική βραδιά
στην Κυπριακή Εστία Αθηνών
Σάββατο - 28 Ιανουαρίου 2017

Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου - φωνή/πιάνο
Στέφανος Δορμπαράκης - φωνή/κανονάκι
Χρήστος Δαλιάνης - φωνή/βιολί