Ετήσιος χορός 
με το Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγρινίου

Δεκέμβριος 2016 
στο Studio Pithari (Agrinio) 

Και του χρόνου!!!