Ετήσιος χορός με το Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγρινίου! 
Και του χρόνου!!!