Συνέντευξη στο Mixgril.gr
 
Συνέντευξη στο Mixgril.gr
με αφορμή την επερχόμενη εμφάνιση στη ''Διέλευση'' (Αθήνα)
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Η συνέντευξη βρίσκεται Online στο Link: