όταν η φωνή σου γίνεται ένα με αυτή του κοινού, 

τα υπόλοιπα έρχονται τόσο δεύτερα... 

''μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα'' - απολαυστική διασκευή - 

μπράβο σε όλους τους συνεργάτες μουσικούς!  

καλό ξημέρωμα ας έχουμε όλοι/όλες μας... 


Categories: